Diana van Dijken - Voedingspsycholoog

Gewichtsneutraal Netwerk Nederland

Naast de dieetcultuur die helaas nog steeds overheersend is, is een krachtig netwerk van gewichtsneutrale psychologen, diëtisten, leefstijlcoaches, gewichtsconsulenten en ook fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, verloskundigen en artsen hard nodig voor een gedegen tegengeluid. Daarom ben ik samen met Adinda Gschwind-Gersen en Evita Vianen het Gewichtsneutraal Netwerk Nederland begonnen. De plek voor professionals die samen meer draagkracht willen creëren voor een gewichtsneutrale benadering.

En hoe fijn is het dan als je die professionals onder het genot van een hapje en drankje op een ongedwongen manier (beter) kunt leren kennen tijdens een netwerk bijeenkomst?

Dus werk jij gewichtsneutraal, met de methode Intuïtief Eten, ben je bekend met de psychologie van eetgedrag of wil je de switch maken van gewichtsgecentreerd naar gewichtsneutraal èn vind je het tof om in contact te komen met andere professionals? Meld je dan aan via deze link om vrijblijvend op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en geplande evenementen.

Netwerk bijeenkomsten

De eerste netwerk bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 maart van 19.30 uur tot 21.30 uur in Hoevelaken. Voor nu is het plan er de eerste keer gewoon een leuke avond van te maken met een hapje en een drankje om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Om het kostendekkend te maken zal een ticket om deel te nemen aan deze eerste bijeenkomst €35 excl. btw gaan kosten.

Wil je meteen een ticket kopen voor de eerste netwerkbijeenkomst, dan kan dat door je hieronder aan te melden. Leuk als je erbij bent!

.

For our English readers:

Weight-Neutral Network Netherlands

In addition to the diet culture that unfortunately still predominates, a powerful network of weight-neutral psychologists, dietitians, lifestyle coaches, weight consultants, as well as physiotherapists, practice assistants, midwives, and doctors is urgently needed to provide a solid counterbalance. That’s why Adinda, Evita and I started the Weight-Neutral Network Netherlands. The place for professionals who want to create more support together for a weight-neutral approach.

And how great is it when you can get to know these professionals in an informal way while enjoying a snack and a drink during a networking event?

So, if you work weight-neutrally, with the Intuitive Eating method, are familiar with the psychology of eating behavior, or want to switch from weight-centered to weight-neutral and think it’s cool to connect with other professionals, then sign up via this link to stay informed about all developments and planned events.

We are also organizing networking events. The first networking event will take place on Thursday, March 14th from 7:30 pm to 9:30 pm in Hoevelaken. For now, the plan is simply to have a nice evening with snacks and drinks to get to know each other and exchange experiences. To cover costs, a ticket to participate in this first meeting will cost €35 excl. VAT.

If you’d like to buy a ticket for the first networking event right away, you can do so by signing up above. It would be great to have you there!

Gewichtsneutraal Netwerk Nederland is een initiatief van Diana van Dijken – Voedingspsycholoog  Expert in de Psychologie van Eetgedrag en het ontwikkelen van een gezonde relatie met eten en jezelf en Adinda Gschwind-Gersen en Evita Vianen.

Volg je me al op Facebook en Instagram

Geverifieerd door MonsterInsights